Zabrakło pieniędzy na opracowania techniczne obwodnicy Obornik

Zabrakło pieniędzy na opracowania techniczne obwodnicy Obornik

OBORNIKI. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła, ile planuje przeznaczyć na wykonanie opracowań projektowych dla trzech nowych odcinków trasy S11 prowadzących na północ od Poznania. Kwota jest wysoce niewystarczająca, a dowodem na to jest odwołany przetarg na odcinek blisko Obornik. O złożonych ofertach informowaliśmy dwa tygodnie temu.
Na przygotowanie dokumentacji dla odcinka Poznań – Oborniki wraz z obwodnicą Obornik, GDDKiA planuje wydać maksymalnie 3,4 mln złotych brutto. Tymczasem najtańsza oferta założona przez firmę AECOM wyniosła 3,8 mln złotych, podczas gdy Generalna Dyrekcja może na ten cel przeznaczyć znacznie mniej.
Pieniędzy nie można dołożyć z kolejnego odcinka, to znaczy Oborniki – Ujście. Tutaj kwota przeznaczona przez GDDKiA jest wyższa i wynosi prawie 7,3 mln złotych. Najtańszą ofertę złożyła firma Trakt (prawie 7 mln złotych). W budżecie mieści się jeszcze oferta firmy Aecom (7,06 mln zł).
Jeżeli GDDKiA przyjmie tę tańszą ofertę, to i tak pozostała kwota nie wystarczy na zadanie w którym mieści się obwodnica Obornik.
Tu podkreślamy, że ogłoszone przetargi i planowane prace nie dotyczą działań stricte budowlanych.
Na budowę drogi rząd pieniędzy nie ma i długo ich mieć nie będzie. Na razie będzie realizowane opracowanie dotyczące studium korytarzowego, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz przygotowanie materiałów do wystąpienia o decyzję uwarunkowań środowiskowych i koncepcji programowej. Samo przygotowanie decyzji środowiskowej ciągnie się średnio przez 3-4 lata, więc o samej drodze nie warto nawet wspominać.
Na razie inwestor jedynie zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by jeszcze w tym roku wybrać wykonawców opracowań projektowych dla wszystkich odcinków S11 w Wielkopolsce. Bez dodatkowych pieniędzy będzie to trudne, a na dofinansowanie nie ma co w najbliższym budżecie państwa liczyć.

Podobne artykuły