Zaczynamy segregować bioodpady

GMINA OBORNIKI. Wszyscy już przywykli do segregacji papieru, szkła, metalu i plastiku. Papier wrzuca się do niebieskich, szkło do zielonych, a plastik i metal do żółtych pojemników lub worków. Teraz dojdzie nowy brązowy pojemnik na bioodpady, czyli trawę, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych, resztki żywności, skorupki jaj, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, fusy po kawie i herbacie.
Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązanie do wysegregowania ze strumienia śmieci komunalnych aż 50 procent masy odpadów. Ten poziom należy osiągnąć do roku 2020. By temu wyzwaniu podołać, polski rząd wprowadził poprawki do naszego prawa i w lipcu roku 2017 zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie na temat frakcji odpadów do selektywnej zbiórki na terenie całego kraju.
W aglomeracji poznańskiej, do której należą i Oborniki, na ternie działania GOAP, obowiązkowe zbieranie bioodpadów jako osobnej frakcji, rozpocznie się od 1 stycznia 2018.
Wówczas zaczną również obowiązywać nowe umowy na odbiór i transport, w których uwzględniono odbiór bioodpadów z brązowych pojemników. Warto jednak już wcześniej zaopatrzyć się w taki specjalistyczny pojemnik. Tu trzeba wiedzieć, że obowiązek segregowania i zakupu specjalistycznego brązowego pojemnika do segregacji bioodpadów należy do właściciela bądź administratora nieruchomości. Tak wynika z prawa miejscowego. Wśród odpadów biologicznych nie może się jednak znaleźć mięso, kości, ziemia, kamienie, popiół czy odchody zwierzęce. Tych do brązowego pojemnika wrzucać nie należy.

Podobne artykuły