Uprawnienia dla represjonowanych

POWIAT OBORNICKI. W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, zaczęły przysługiwać im uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania – po złożeniu wniosku – comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł. Poinformowano o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808.
Niestety, większość obornickich opozycjonistów z czasów PRL już nie żyje, nie mogą więc skorzystać z tych uprawnień.

Podobne artykuły