Kocham Cię Polsko

Kocham Cię Polsko

OBORNIKI. W Szkole Podstawowej nr 4 zainaugurowano, przy okazji Święta Niepodległości, rozpoczęto projekt zatytułowany „Kocham Cię Polsko”. Głównym jego celem jest kształtowanie postawy patriotycznej uczniów oraz rozbudzanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej. Uczniowie klas I–VI mieli okazję zaprezentować swoje zdolności recytatorskie i wokalne podczas uroczystości szkolnych z okazji Święta Niepodległości. Kolejnym etapem będzie poznawanie różnych regionów Polski, ich osobliwości i piękna, a także podań, powiastek i gawęd związanych z naszym miastem, konkursy czytelnicze i plastyczne. Koordynatorkami projektu są Lucyna Turostowska, Magdalena Mierzbiczak i Katarzyna Siwicka-Jóźwiak.

Podobne artykuły