Odnowiono miejsca pamięci

GMINA ROGOŹNO. Władze Rogoźna zarządziły przystąpienie do prac związanych z renowacją grobów ofiar II wojny światowej, jak i miejsc straceń na terenie gminy i na cmentarzu w Rogoźnie. Złożono wniosek do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu na zadanie związane z utrzymaniem grobów i cmentarzy wojennych. Wojewoda Wielkopolski przyznał Rogoźnu na ten cel dofinansowanie w kwocie 28 tysięcy zł.
Dzięki temu można było uporządkować grób powstańców wielkopolskich na cmentarzu w Rogoźnie oraz posadzić tam wieloletnie rośliny. Uporządkowano i przystrojono kwiatami pomnik zasłużonego lekarza Bronisława Wysockiego, a pomnik majora Biskupskiego został odnowiony i naprawiono powstałe przy nim uszkodzenia. Wykonano też naprawę miejsca pamięci zamordowanych w 1939 roku w Boguniewie. Powstało nowe ogrodzenie wraz z obmurowaniem, uporządkowano zieleń, przycięto krzewy.
Trwa wciąż przebudowa pomnika ofiar terroru hitlerowskiego. Będzie tam położona nowa płyta wraz z tablicami, na których zostanie umieszczone kolejnych 36 nazwisk, jako symboliczne miejsce ich spoczynku.
W roku przyszłym będą kontynuowane dalsze prace w zakresie renowacji mogił i miejsc straceń, znajdujących się na terenie gminy i na cmentarzu w Rogoźnie, by pamięć po pomordowanych była godnie pielęgnowana.

Podobne artykuły