Warta ponad stanem ostrzegawczym

OBORNIKI. Wartko Warta płynie, a na dodatek szeroko. Po ostatnich opadach gminne centrum zarządzania kryzysowego (GCZK) w Obornikach informuje, że stan wody rzeki Warty w punkcie pomiarowym w mieście w dniu 9 listopada wyniósł 422 cm, co oznacza przekroczenie stanu ostrzegawczego o 2 cm. Co prawda stan alarmowy Warty w Obornikach wynosi 560 cm, więc do dramatu brakuje jeszcze 138 cm, jednak nie można tego komunikatu lekceważyć, bo niebo deszczu nie skąpi.
GCZK w Obornikach prowadzi stały monitoring i w razie wzrostu stanu wody rzeki Warty będą wydawane stosowne komunikaty.

Podobne artykuły