Ruszyła budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Ryczywół

GMINA RYCZYWÓŁ. 8 listopada konsorcjum firm Ata-Technik Budzyń i Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Eko Wodrol z Koszalina rozpoczęło roboty budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Ryczywole na ulicy ulica Mikołajczyka, w Gorzewie, Ludomach, Ludomkach oraz Lipie.
Wykonawcy prac umówili się ze zleceniodawcą, jakim jest Ryczywolskie Przedsiębiorstwo Komunalne, że terminem zakończenia inwestycji będzie ostatni dzień czerwca przyszłego roku.
Roboty będą prowadzone w godzinach od 7:00 do 16:00 w okresie zimowym i od 7:00 do 18: w okresie wiosenno-letnim, tak by nie przeszkadzały mieszkańcom gminy w popołudniowym odpoczynku. Wszelkie prace będą prowadzone na podstawie zatwierdzonych harmonogramów robót i uzgodnionego tymczasowego projektu organizacji ruchu, zgodnie z zawartymi w nim etapami oraz na podstawie wydanych przez zarządców dróg decyzjami zezwalającymi na zajęcie pasa drogowego.
Roboty obejmują prócz budowy sieci także modernizację stacji uzdatniania wody w Gorzewie i budowę przepompowni wody w Ludomach. Na sfinansowanie inwestycji Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole otrzymało potężne dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podobne artykuły