Podwyżki dla sołtysów

GMINA OBORNIKI. Samorząd obornickich sołtysów złożył do burmistrza wniosek o podniesienie gospodarzom wsi diet o 150 złotych. Obecnie otrzymują 350 złotych (netto, bo diety nie są opodatkowane). Burmistrz wyraził zgodę na podwyżkę diet o 100 złotych i na tym negocjacje skończono. Tomasz Szrama chce, by rada miejska zaaprobowała podwyżkę jeszcze w listopadzie.
Sołtysi, prócz diet otrzymują też inne dodatki, zależne od wielkości wsi czy liczby mieszkańców. Przewodnicząca samorządu Aleksandra Łukaszyk uważa, że dodatki liczone są niesprawiedliwe. – Parę osób we wsi więcej lub mniej, to nie ma znaczenia, gdy stałych zajęć jest wciąż tyle samo. Czy i tu będzie zmiana? Te negocjacje jeszcze się nie zaczęły.

Podobne artykuły