Będzie nowa wiata przystankowa

BĄBLINIEC. Sołtys Andrzej Ilski zabiega o ustawienie przy wjeździe do Bąblińca nowej wiaty przystankowej. Wieś ma co prawda wiatę, ale jej lata świetności już dawno minęły. W gminie będzie wymiana wiat, ale tylko tych, które można połączyć z programem kolei metropolitalnej, bo wówczas będzie solidna dotacja. Bąbliniec do tej grupy nie należy, bo gdzie wieś, a gdzie kolej. Wiatę trzeba wymienić z funduszy gminnych. Nad sprawa pochyliła się komisja terenowa i można było zauważyć, że sołtys Bąblińca cieszy się ogromną sympatią. W tej sytuacji na pytanie kto jest „za”, ręce wszystkich radnych pofrunęły w górę.

Podobne artykuły