Wilk syty i owca cała

OBORNIKI. Swego czasu informowaliśmy naszych czytelników o zamiarach wybudowania masztu przekaźnikowego na placyku u zbiegu ulic Kowanowskiej i Betoniarskiej przez operatora telefonii komórkowej Play. Maszt poprawiłby jakość sygnału w północno-wschodniej części Obornik, Kowanowie i Kowanówku. Plany Play spotkały się ze stanowczym protestem mieszkańców wspomnianych wcześniej ulic, którzy mówili, maszt owszem, ale nie koło nas.
Burmistrz Tomasz Szrama podjął się mediacji z teleoperatorem i obie strony zgodziły się na przesunięcie masztu w okolice ulic Towarowej i Kowanowskiej, gdzie znajduje się przepompownia ścieków. Teren jest tam nieco obniżony, więc i maszt będzie nieco wyższy niż to zakładano. Tym sposobem sygnał się poprawi, bez uciążliwości dla mieszkańców.

Podobne artykuły