Początek sezonu grzewczego i zagrożenie czadem

POWIAT OBORNICKI. Początek jesieni jest jednocześnie rozpoczęciem okresu grzewczego, a także wzmożonej aktywność liderów prewencji społecznej, którzy po przeprowadzonym szkoleniu i otrzymaniu czujek tlenku węgla rozpoczęli swoją działalność profilaktyczną. Podczas spotkań druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, w oparciu m.in. o ulotkę prewencyjną, dokonali indywidualnej analizy zagrożenia każdego gospodarstwa na terenie powiatu obornickiego, a także poinformowali zainteresowanych o niezbędnych działaniach zmierzających do poprawy bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pożarowych.
Wśród zaangażowanych jednostek znalazły się: OSP Kiszewo, OSP Objezierze i OSP Parkowo, co umożliwiło dotarcie do ok. 500 gospodarstw wiejskich. Tegoroczna akcja „Czad i Ogień Obudź Czujność” została wsparta przez starostę obornickiego, który sfinansował i przekazał strażakom ulotki oraz czujki tlenku węgla.

Podobne artykuły