Oborniczanie coraz bogatsi

OBORNIKI. Gmina jest tak bogata, jak bogaci są jej obywatele. Niezbyt to może i odkrywcze, ale autentyczne. Do gminnej kasy ma w tym roku wpłynąć co najmniej o trzy miliony więcej w ramach odpisu od podatku dochodowego od osób fizycznych. To właśnie ten odpis stanowi główny dochód gminy, a mowa o niebagatelnej kwocie 28 milionów.
W interesie gminy jest zatem to, aby formalnie mieszkało w niej możliwie dużo osób pracujących, bo wówczas odpis będzie przyrastał. Dlatego władze gminy starają się w różnych sposób zainteresować mieszkańców Bogdanowa czy innych osiedli, by nie tylko przeprowadzali się na teren gminy, ale także się tu meldowali. Bogacenie się oborniczan to nie tylko podatki, ale i inne dochody dla gminy, więc wypada im życzyć każdego dnia – „wszystkiego bogatego”.

Podobne artykuły