Znamy ceny dokumentacji projektowej dla S11 obwodnicy Obornik

Znamy ceny dokumentacji projektowej dla S11 obwodnicy Obornik

POWIAT OBORNICKI. Dziewięć podmiotów chce wykonać dokumentację projektową dla budowy S11 między Złotnikami a Parkowem, wraz z obwodnicą Obornik. Wszystkie firmy oczekują wyższego wynagrodzenia niż przewidział zamawiający.
Przedmiot zamówienia obejmuje studium korytarzowe, studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcję programową.
Najtańszą ofertę złożyła firma AECOM Polska – jej cena to 3,791 mln zł. To o 370 tys. więcej niż przewidział zamawiający – budżet GDDKiA oszacowano na kwotę 3,421 mln zł.
Kolejna pod względem ceny propozycja została wyceniona na 4,388 mln zł. Złożyła ją spółka Trakt z Katowic. Oferta najdroższa przekroczyła budżet niemal trzykrotnie – propozycje wartą 9,924 ,mln zł złożyło konsorcjum na czele Halcrow Group Limited z Londynu.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje w 80 proc. cena, a w 20 proc. termin wykonania usługi. Zamawiający wskazał zakres pomiędzy 40 a 53 miesiące. Wykonawcy zaproponowali terminy od 40 (tylko jedna oferta – Europrojekt Gdańsk z ceną 5,936 mln zł) do 53 miesięcy (tę propozycję złożyło konsorcjum na czele z MP Mosty).
Inwestycja, dla której ma być, przygotowana dokumentacja, zakłada budowę dwujezdniowej drogi na odcinku 21,5 km ze Złotkowa do Parkowa. Na trasie maja powstać cztery węzły drogowe oraz most przez Wartę przy Łukowie.
To odcinek pomiędzy na zachodniej obwodnicy Poznania (węzeł Złotkowo) a Obornikami. W ramach zadania ma powstać obwodnica miasta. Droga obecnie znajduje się na liście rezerwowej, bez zagwarantowanego finansowania. Jak mówił w tym tygodniu w Sejmie wiceminister infrastruktury i budownictwa Marek Chodkiewicz, S11 między Piłą a Poznaniem jest przygotowywana tak, by można było ją realizować w kolejnej perspektywie finansowej unii europejskiej, czyli po roku 2021.

Podobne artykuły