Czyszczenie rowu

GMINA RYCZYWÓŁ. Wójt Renata Gembiak-Binkiewicz zleciła pogłębienie i oczyszczenie rowu w Gorzewku na odcinku ok. 1200 m. Będzie to mechaniczne odmulanie koryta rowu, polegające na wygarnięciu namułu, piachu, liści, trawy i innych zanieczyszczeń naniesionych przez wodę czy wiatr. Koszt inwestycji wyniesie równe 6 273 zł.  
Jednocześnie wójt przypomina za nasztym pośrednictwem, że w świetle ustawy o drogach publicznych, obowiązek utrzymania zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi. Apeluje więc do mieszkańców gminy o sprawdzenie i ewentualne czyszczenie przepustów leżących przy ich działkach.

Podobne artykuły