Dzień Edukacji w Cegielskim

ROGOŹNO. Dzień Edukacji Narodowej to okazja do świętowania tradycyjnego Dnia Nauczyciela. W auli Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego zebrali się na uroczystej akademii licznie zaproszeni goście, wśród których nie zabrało przedstawicieli władz powiatowych, nauczycieli seniorów oraz całej społeczności szkoły. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i hymnu szkoły głos zabrała dyrektor Romana Węgrzak. W słowach skierowanych do zebranych zwróciła uwagę na szczególną rolę nauczycieli we współczesnym procesie edukacyjnym. Głos zabierali również zaproszeni goście w osobach radnego powiatu Krzysztofa Ostrowskiego oraz przewodniczącej rady rodziców Joanny Grabarczyk.
W tym roku szkolnym Nagrodę Starosty Powiatu Obornickiego otrzymały panie: Bogumiła Dec-Skrętna, Ewa Lipińska oraz Romana Węgrzak. Z okazji Dnia Edukacji wręczone zostały także Nagrody Dyrektora Szkoły. Za szczególne zaangażowanie w rozwój szkoły, osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej tym roku wyróżnienia otrzymali: Małgorzata Dolata, Alicja Marchwiak, Maria Sierszchuła, Katarzyna Dworzańska-Data, Katarzyna Michor, Katarzyna Erenc-Szpek, Ewa Busławska-Turtoń, Inna Woźniak, Inna Demchuk, Sylwia Korybalska, Jarosław Łatka, Adam Olszak, Artur Piątkowski, Anna Fudzińska, Justyna Bogacz-Mirek, Weronika Ewertowska, Bartosz Ewertowski i Iwona Kaniewska. Nagrody Dyrektora otrzymali też pracownicy obsługi i administracji szkoły.
Dyrektor uhonorowała „złotą dziesiątkę”, czyli wszystkich uczniów, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uzyskali średnią ocen powyżej 5,08 w gimnazjum i 5,19 w szkołach ponadgimnazjalnych. Wicedyrektor Sylwia Korybalska wręczyła dyplomy gratulacyjne za uzyskanie wysokich wyników w nauce następującym uczniom gimnazjum: Zawiska Dominika kl.3 średnia – 5,72, Kabat Oliwia kl.3a – 5,50, Laskowska Patrycja kl.2a – 5,50, Włodarczak Wojciech kl.3a 5,39, Szychta Natalia kl.3a – 5,33, Just Marzena kl.2b – 5,31, Rosół Wiktoria kl.2b – 5,13, Radecka Sara, kl.3a – 5,11, Wysocki Bartosz kl.3b – 5,11, Zuzanna Frost kl.1a, Zuzanna Tryk kl.1a i Michał Wysocki kl.1b – cała trójka ze średnią 5,08.
Uczniom szkół ponadgimnazjalnych gratulacje i dyplomy wręczyła wicedyrektor Maria Sierzchuła. W tej kategorii wyróżnieni zostali: Sebastian Krzyżanowski 5,76, Stefania Grycan 5,71, Maciej Węgrzak 5,69, Aneta Landowska 5,63, Julia Safin 5,52, Weronika Nowak 5,44, Kamil Makowski 5,38, Żaneta Gomulec 5,33, Filip Ibsz 5,20 i Wiktoria Jasińska ze średnią 5,19.
Talent wokalny zaprezentowały Dominika Nowald, Karolina Nowaczyk oraz Monika Pater, instrumentalny Marta Nowaczyk, a swoje zdolności aktorskie ujawnili: Julia Fiedor, Sebastian Krzyżanowski, Martyna Budka, Weronika Matoga, Zuzanna Lipińska, Bartosz Bartoszewicz, Kinga Sudoł, Michał Wysocki, Patryk Piątkowski, Marlena Krzywicka i Monika Pater. Uwieńczeniem spotkania był koncert instrumentalny Marty Nowaczyk (klarnet), podczas którego nauczyciele i zaproszeni goście otrzymali skromne, ale darowane prosto z serca upominki. Nad przebiegiem i organizacją całej imprezy czuwały Weronika Ewertowska Alicja Marchwiak, Małgorzata Dolata oraz Ewa Lipińska.

Podobne artykuły