Opublikowano szczegóły obwodnicy Obornik

Opublikowano szczegóły obwodnicy Obornik

POWIAT OBORNICKI. Jak już informowaliśmy Wielkopolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprosił wybranych wykonawców do składania ofert cenowych na opracowanie projektowe budowy drogi S11 między Poznaniem a Obornikami. Podczas przetargu opublikowano szczegóły obwodnicy Obornik.
Projektowana droga ekspresowa S11 Obwodnica Obornik zaczyna się w węźle Złotkowo, który został już zaprojektowany w ramach projektu zachodniej obwodnicy miasta Poznania (strona północna). Początkowo od węzła Złotkowo przez węzeł Chludowo (wykorzystanie istniejącej obwodnicy Chludowa) do węzła Ocieszyn projektowana droga będzie przebiegać po istniejącym śladzie drogi krajowej nr 11. Od węzła Ocieszyn przez węzeł Oborniki do węzła Parkowo (wpięcie w istniejącą DK nr 11) planowana inwestycja przebiegać będzie po nowym śladzie, po wschodniej stronie Obornik Wlkp. Obecnie po drodze krajowej nr 11 przejeżdża 15785 pojazdów rzeczywistych na dobę, co stanowi znaczne utrudnienie dla mieszkańców Obornik Wlkp. Nakładanie się dużego ruchu tranzytowego i lokalnego w samym mieście powoduje powstawanie zatorów drogowych. Drugim nie mniej ważnym problemem, związanym z takim dużym ruchem tranzytowym przebiegającym przez centrum miasta jest znacznie podwyższony poziom hałasu w rejonie zabudowy mieszkaniowej, która często znajduje się w odległości poniżej 20 m od krawędzi jezdni. W związku z powyższym celem inwestycji jest wyprowadzenie tranzytu ciężkich samochodów poza obszary zabudowy mieszkaniowej, w konsekwencji ograniczenie uciążliwości akustycznej, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i przyśpieszenie przejazdu między Poznaniem a Obornikami. Dodatkowo obwodnica zwiększy ilość przepraw mostowych na rzece Warcie.
Podstawowe parametry techniczne: długość obwodnicy – 21,3 km, klasa drog- kl. S ekspresowa dwujezdniowa, nośność nawierzchni – kategoria ruchu KR5, 115 kN/oś, ilość węzłów dwupoziomowych – 4 węzły: Chludowo, Ocieszyn, Oborniki i Parkowo; ilość obiektów mostowych – 12 obiektów z tego: 1 most na Warcie i 11 wiaduktów.

Podobne artykuły