Powiatowy Festiwal Przyrodniczy

Powiatowy Festiwal Przyrodniczy

LUDOMY. Tegoroczna edycja – już dwunasta – Powiatowego Festiwalu Nauk Przyrodniczych została zorganizowana w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ludomach.
Motywem przewodnim festiwalu była Ziemia. Dzień eksperymentowania rozpoczął się od oficjalnego otwarcia, którego dokonała dyrektor szkoły Lidia Kurzawa-Pabin. Serdecznie powitała zaproszonych gości oraz uczniów. Następnie wszyscy podziwiali doświadczenia przygotowywane w klasach przez uczniów szkół powiatu obornickiego oraz sami wykonywali doświadczenia z zakresu fizyki i chemii.
Osobnym wydarzeniem był występ przedszkolaków, który nie tylko wypadł wspaniale, ale był też całkowitym novum tego rodzaju festiwali.
Nad organizację całości czuwała Bożena Maczel, ucząca w tej szkole fizyki. Fizyce i chemii towarzyszyła też muzyka oraz taniec. Tu warto wspomnieć o wspaniałej inscenizacji artystycznej „Cztery Żywioły”, przygotowanej przez uczniów ze wsparciem Beaty Marek-Góra.
Festiwalowi przyrodniczemu towarzyszyła wystawa fotograficzna, konkurs literacki, warsztaty multimedialne oraz artystyczne.
Podczas podsumowania tegorocznego festiwalu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia w konkursie fotograficznym i plastycznym. Podziękowano także nauczycielom poszczególnych szkół za wkład i propagowanie nauk przyrodniczych. Już za rok kolejne takie wydarzenie, a odbędzie się ono tym razem w Liceum Ogólnokształcącym im. Przemysława II w Rogoźnie.

Podobne artykuły