II Armia odchodzi

ROGOŹNO. Z dniem 28 września weszła w życie uchwała rady miejskiej w Rogoźnie nadająca ulicy II Armii Wojska Polskiego nazwę Wojska Polskiego.
Zgodnie z zapisami ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej dokonywane zmiany nazwy nie mają wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że nie ma obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z powodu zmiany nazwy ulicy, aż do utraty ważności tych dokumentów. II Armia odchodzi od Wojska Polskiego, ale przez długi czas jeszcze będzie potocznie nadal ulicą II Armii.

Podobne artykuły