Czyn się opłacił

GOŚCIEJEWO. Choć czasy czynów społecznych już dawno minęły, nie oznacza to jednak, że bezinteresowna praca na rzecz swego otoczenia i środowiska straciła sens. Dowodem na to jest nowe oświetlenie terenu świetlicy i boiska w Gościejewie.
Podczas zebrania wiejskiego w Boguniewie, mieszkańcom tej wsi podobało się oświetlenie stadionu w Gościejewie.
Zostało ono wykonane w czynie społecznym, a brało w nim udział wiele osób z Henrykiem Janusem na czele. Słupy były z odzysku, 12 tys. trafiło do wsi z tytułu organizacji dożynek, reszta środków pochodziła z funduszu sołeckiego, a prace wykonano społecznie.
Oświetlenie lampami LED wszystkim się podoba, jest tanie i praktyczne. Jeżeli i inne wsie pójdą śladami społeczników z Gościejewa, w gminie zrobi się jaśniej i ładniej, a na dodatek bez zbędnych kosztów.

Podobne artykuły