Kolejny rok UTW rozpoczęty

Kolejny rok UTW rozpoczęty

OBORNIKI. Studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku rozpoczęli kolejny, siódmy już rok akademicki. Uroczysta inauguracja odbyła się we wtorek 3 października w sali Obornickiego Ośrodka Kultury. Na uroczystości byli obecni parlamentarzyści w osobach senatora Jana Filipa Libickiego, posłów na Sejm RP Krzysztofa Paszyka i Jakuba Rutnickiego, samorządowców: burmistrza Tomasza Szramy, przewodniczącego rady miejskiej Pawła Drewicza a także prezes UTW w Rogoźnie Krystyna Gromanowska oraz liczne grono studentów seniorów. To grono opuściła na zawsze Elżbieta Piechowiak, co zgromadzeni uczcili minutą ciszy. Grono i powiększyło się też o nowych studentów, a aktu immatrykulacji dokonał prezes UTW Edward Mączyński.
Podziękował pozostałym za cierpliwość i życzył dalszych sukcesów. Podobne życzenia złożył senator Libicki stwierdzając, że: W każdym towarzystwie można się czegoś nauczyć, a ja za cztery lata do was dołączę i już się na to cieszę. Jakub Rutnicki pogratulował pomysłu na ciągłe doskonalenie się, a władzom gminy pogratulował działać pro-seniorskich, z których Oborniki słyną, zajmując w kraju w tej dziedzinie wspaniałe czwarte miejsce, a w Wielkopolsce pierwsze. Krzysztof Paszyk zapewnił zebranych, że wciąż wiele czerpie z doświadczeń i mądrości seniorów. Tomasz Szrama przypomniał, jak zaraz po wygranych przez niego wyborach – odwiedziła mnie Wanda Przesławska, proponując organizację Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który dziś się tak pięknie sprawdza.
Jacek Łapiński, doktorant prawa konstytucyjnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku wygłosił ciekawy wykład inauguracyjny pod jakże trafnym tytułem: „Rozwój osobisty jest możliwy w każdym wieku”. Inaugurację uświetnił występ delegacji Poetyckiego Wędrowca w składzie Barbara Zielińska, Henryk Wojtysiak, Czesław Karolczak, Jolanta Staniszewska.

Podobne artykuły