Edukujący spacer po parku

Edukujący spacer po parku

LUDOMY. Staraniem dwóch nadzwyczaj aktywnych kobiet, radnej i sołtys wsi Moniki Olech i Grażyny Foetke współzałożycielki i lidera stowarzyszenia „Aktywni Razem”, powstała w Ludomach ścieżka edukacyjno-rekreacyjno-parkowa. Jak wyjaśniła pani Grażyna: – Było to działanie wspólne wielu osób i wielu instytucji.
Ścieżka znajduje się na terenie pięciohektarowego parku nieopodal szkoły, więc w dniu otwarcia ścieżki nie mogło zabraknąć dyrektor Lidii Kurzawy-Pabin oraz uczniowie z lokalnej szkoły. Przybył Artur Stawicki, mieszkaniec Ludom i pracownik Nadleśnictwa Oborniki, wspierający przedsięwzięcie od samego początku oraz dyrektor oddziału banku PKO Piotr Wieland, który je w znacznej części sfinansował.
Dzięki temu dofinansowaniu przy ścieżce dydaktycznej pojawiły się ławki parkowe, kosze na śmieci, budki lęgowe dla ptactwa oraz dobrze zaprojektowane tablice edukacyjne. Z nich to można się wiele dowiedzieć o gatunkach drzew rosnących w parku, wpływie człowieka na otaczającą go przyrodę oraz o porach śpiewu żyjących w okolicy ptaków. Zanim jednak młodzież i goście ruszyli na pierwszy spacer, wójt Renata Gembiak-Binkiewicz podziękowała Monice Olech i Grażynie Foedke za pomysł, trud i działanie. Dzięki nim i wspierającym je osobom przywracany jest do dawnej świetności dawny park dworski, a jego nowa funkcja edukacyjna i co ważne także rekreacyjna, służyć będzie całej społeczności ludomskiej. Obie panie z kolei dziękowały za pomoc władzom gminy, fundacji PKO, Nadleśnictwu Oborniki oraz przedsiębiorcy i sponsorowi Tomaszowi Mańkowskiemu za zainteresowanie i wsparcie pracą i środkami.
Rozwiązanie symbolicznej wstążki na tablicy ilustrującej historię Ludom było formalnym przekazaniem ścieżki użytkownikom oraz początkiem pierwszego po niej spaceru. Pomiędzy dostojnymi okazami lasu grądowego, bogatego w drzewa liściaste można dotrzeć do dawnego kościoła ewangelików, który obecnie odrestaurowywany przez jedno z poznańskich stowarzyszeń katolickich ma służyć potrzebom rekolekcyjnym. Dalej można dojść ścieżką do szkoły, albo od szkoły zacząć spacer w przeciwnym kierunku. Tyle na dziś, bo już niebawem zostanie zrekultywowany staw o niemal hektarowej powierzchni, a park będzie wyposażony w wykonane z drewna dębowego urządzenia stanowiące rodzaj siłowni zewnętrznej.

Podobne artykuły