Konsultacje bez konsultantów

KOWANÓWKO. Goszczący w świetlicy w Kowanówku, reprezentujący biuro architektoniczne Armageddon prof. Robert Barełkowski, przedstawił Gminny Projekt Rewitalizacji w Gminie Oborniki. Projekt bardzo interesujący i twórczy. Niestety, zapoznały się z nim zaledwie dwie osoby, sołtys oraz piszący te słowa. Konsultacje nad projektem trudno nazwać konsultacjami, a i poprzednie spotkanie, które odbyło się w Wargowie, też nie grzeszyło frekwencją.
Być może oborniczan nie interesuje rozwój ich miasta i nie chcą mieć wpływu na jego rewitalizacje, albo spotkania z profesorem i jego zespołem nie zostały należycie zareklamowane.

Podobne artykuły