Wielka oszczędność PGKiM

OBORNIKI. O termomodernizacji budynku PGKiM już pisaliśmy wcześniej, jednak jest okazja, by do tematu wrócić, bowiem okaże się ona jeszcze tańsza niż pierwotnie zakładano.
W minioną środę prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sławomir Haraj podpisał umowę na pożyczkę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pożyczka zawiera element pomocy finansowej ze środków Funduszu polegający na umorzeniu do 25% całej pożyczki, a dokładniej do kwoty 276 383,42 zł.
Prace trwają intensywnie, a ich zakończenie przewidziano na koniec października.
Stan budynku przed termoizolacją był zły i generował ogromne straty ciepła, a w konsekwencji wysokie koszty związane z jego ogrzewaniem. Dość tu rzec, że koszt ten wynosił średnio 10 tysięcy, a powinien spaść do 4 tysięcy miesięcznie w sezonie. Pieniądze to jednak nie wszystko. Zła izolacja źle wpływała na pracowników komunalki dogrzewających się w chłody przeróżnymi piecykami, co podnosiło dodatkowo koszty utrzymania budynku i pogarszało ich samopoczucie. O wpływie tych wszystkich czynników na środowisko nie wato nawet z oczywistych względów pisać, bo był on destrukcyjny i co do tego nie na żadnych wątpliwości. Jak poinformował nas prezes Haraj: Najpierw wykonano gruntowną analizę koniecznych zmian i wyliczono, że należy zmodernizować system grzewczy, docieplić stropodach i ściany zewnętrzne oraz wymienić stare okna i drzwi w całym budynku. Oszczędność z tytułu zapotrzebowania ciepła dla budynku wyniesie według audytu energetycznego aż 61,2%.

Podobne artykuły