Bliźniak Rogoźna

Bliźniak Rogoźna

ROGOŹNO, RROGOZHINË. Prócz Rogoźna jest jeszcze w Polsce Rogóźno, wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie grudziądzkim i Rogoźna, dzielnica śląskich Żor.
W Europie jest także inne Rogoźno. To miasto w Albanii, a dokładnie w jej środkowo-zachodniej części. Pisownia oryginalna to Rrogozhinë, a określona forma albańska, to Rrogozhina. Przedstawiciel naszej redakcji odwiedził je niedawno. Albańskie Rogoźno, niegdyś siedmiotysięczne, to obecnie miasto i gmina w hrabstwie Tirana, położona centralnie w regionie Western Lowlands powstałe w wyniku reformy samorządu terytorialnego z roku 2015 poprzez połączenie dawnych gmin Gosë, Kryevidh, Lekaj, Rrogozhinë i Sinaballaj.
Siedzibą gminy jest miasto Rrogozhinë. Łączna liczba jego ludności wynosi około 22 200 osób. Większość zajmuje się rolnictwem i usługami, a ich najbliższym sąsiadem jest miasteczko Pekin (Pequin). Mieszkańcy Rrogozhinë, pięknie położonego wśród wysokich gór, to ludzie mili i bardzo uczynni. Wiadomość o bliźniaczym Rogoźnie w Wielkopolsce bardzo ich ucieszyła, choć Polska jest dla nich krajem odległym i najczęściej mało znanym. Wyjątkiem jest może pan Aleksander, któremu imię nadała matka chrzestna pochodząca z Jeleniej Góry.

Podobne artykuły