Czynszowi dłużnicy

ROGOŹO. Gminie, tak jak i innym gminom, nie brakuje czynszowych dłużników. Z tymi największymi prowadzone są mediacje. Jak wyjaśnił burmistrz Roman Szuberski: W tych spotkaniach uczestniczą samorządowcy i urzędnicy, razem uświadamiamy dłużnikom czekające ich konsekwencje w razie nie podjęcia się spłaty. Jedni się zobowiązują regulować dług, inni jedynie przyjmują fakty do wiadomości. Są też tacy, którzy na spotkania w ogóle nie przychodzą.
Jaki będzie efekt tych mediacji, trudno dziś jeszcze przewidzieć, jednak jak twierdzi dyrektor ZAMK Marek Mysłek – sytuacja nieco się poprawia.

Podobne artykuły