Wiemy jak będzie wyglądała droga rowerowa do Stobnicy

GMINA OBORNIKI. W miniony piątek burmistrz podpisał umowę na realizację ścieżki do Stobnicy. Była planowana, oczekiwana, potem „załatwiana”, aż wreszcie są pieniądze na samą realizację i jej wykonawstwo. Powstanie trasa rowerowa od Stobnicy do Obornik wraz z pełną infrastrukturą rowerową i oświetleniem. Będzie z całą pewnością najpiękniejszą – także z uwagi na wyjątkowy krajobraz doliny Warty – tego rodzaju trasą w tej części Wielkopolski.
Wykonawcą inwestycji będzie Konsorcjum Lider z Kościana, który jako jedyny przystąpił do przetargu. Wartość robót po postępowaniu przetargowym to około 7.905.000 zł z czego prawie 7 mln gmina Oborniki pozyskała z funduszy unijnych.
Wykonawca ma 11 miesięcy na wykonanie drogi, a zakres prac jest spory. Obejmie on budowę nawierzchni drogi rowerowej o szerokości 2,50 m i długości ok. 11,841 km, po śladzie dawnego nasypu kolejowego linii Oborniki–Wronki. Będzie też równoległy pas dla biegaczy o szerokości 1m. przylegający do drogi rowerowej, a zaczynający się na piątym kilometrze trasy, poczynając od Obornik. Zostanie wyremontowany istniejący wiadukt o konstrukcji żelbetowo-stalowej, powstanie oświetlenie uliczne w technologii LED o zasilaniu hybrydowym (wiatrak+solar). Zaplanowano budowę trzech miejsc wypoczynku, a ponadto zostanie wykonane oznakowanie pionowe i poziome oraz sieć oświetlenia drogowego do Słonaw.
Zaprojektowany odcinek zaczynać się będzie za skrzyżowaniem z drogą powiatową Słonawy-Nowołoskoniec. Jego koniec, to miejsce znajdujące się ok. 350 m za skrzyżowaniem z drogą powiatową Oborniki-Stobnica.
W miejscach przecięć z istniejącymi drogami zaprojektowano przejazdy rowerowe odpowiednio oznakowane i zabezpieczone słupkami, po dwa z każdej strony.
Miejsca odpoczynku zostaną wyposażone we wiaty drewniane o podstawie 4m x 4m, stoły z ławkami, tablicę informacyjną, stojaki na rowery oraz kosze na śmieci. Pod obiekty małej architektury przewidziano utwardzenie podłoże nawierzchnią z kostki betonowej.
W sześciu miejscach, gdzie występuje największa kumulacja ruchu mieszanego, zaprojektowano oświetlenie drogowe w postaci lamp o zasilaniu hybrydowym bądź stałym z sieci z oprawami LED-owymi. Takie lampy staną na początku trasy, na 3 kilometrze przy skrzyżowania z drogą gminną, na 4 kilometrze w okolicy punktu odpoczynkowego na wysokości Bąblina, na 7 kilometrze przy skrzyżowanie z drogą powiatową Kiszewo-Podlesie, na 11 kilometrze przy skrzyżowaniu z drogą powiatową Oborniki-Stobnica oraz na 12 kilometrze przy wiacie wypoczynkowej „Stobnica”.
Sama droga będzie miała gładką nawierzchnię asfaltową a tylko w pewnej tylko części, tam gdzie trudno manewrować ciężkimi maszynami drogowymi, nawierzchnię z kostki betonowej.
Pas dla biegaczy i osób uprawiających nordic walking będzie miał nawierzchnię z kruszywa samoklinującego oraz fragmenty z bezfazowej kostki betonowej.
Miejsca wypoczynku już mają swe nazwy kojarzone z miejscem usytuowania: „Słonawy”, „Bąblin” i „Stobnica”. Przy każdym z nich znajdzie się stojak na 10 rowerów, a pod wiatą z czterospadowym dachem i balustradą drewnianą otaczającą ją z trzech stron znajdą się dwa drewniane stoły z siedziskami oraz dwa kosze na śmieci. Nawierzchnia punktu odpoczynku zostanie wykonana z kostki betonowej odpowiednio jak na ścieżce. Będzie też parking dla samochodów osobowych wraz z drogą dojazdową.
Aby zapewnić rowerzystom pełne bezpieczeństwo, na nasypach o wysokości powyżej 1,8m zaplanowano ustawienie poręczy ochronnych o wysokości 1,2 m. Na odcinku projektowanej pieszo-jezdni od strony południowej, wzdłuż istniejącego rowu staną na długości 300 m bariery sprężyste.
Ponadto projekt obejmuje budowę sieci oświetlenia drogowego od ulicy Wybudowanie do Słonaw i w ramach tych działań zostanie zainstalowanych 38 opraw oświetleniowych typu LED.
– Ta trasa była dla mnie od dawna marzeniem, a jestem pewien, że czeka na nią też wielu mieszkańców naszego miasta, którzy aktywnie spędzają wolny czas. Ważne jest też to, że na jej realizację udało nam się pozyskać aż siedem milionów złotych. To ogromny sukces nas wszystkich – skomentował rzecz całą po podpisaniu umowy burmistrz Tomasz Szrama

Podobne artykuły