Strażacki zakątek w Tłukawach

TŁUKAWY. 12 września została podpisana umowa z Pawłem Wojtusikiem dotycząca prac związanych z realizacją inwestycji  pn. „Strażacki zakątek w Tłukawach” Dotyczy ona rewitalizacji terenu rekreacyjnego przy stawie, na którą gmina Ryczywół pozyskała dofinansowanie z samorządu województwa wielkopolskiego w ramach konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”. Wartość prac wynosi 46 500 zł brutto, a swym zakresem obejmuje m.in.: wykonanie wiaty na zabytkowy sprzęt strażacki, budowę alejek spacerowych, wykonanie placu z ozdobnego kruszywa, dostarczenie oraz montaż elementów małej architektury. Termin zakończenia robót przewiduje się na 16 października tego roku.

Podobne artykuły