Metamorfoza przejścia miedzy Młyńską a Kopernika

OBORNIKI. Mieszkańcy bloków przy jedenastce od lat skarżyli się na hałas, na brak przyzwoitego chodnika i bezbarwną bylejakość terenu pomiędzy ich blokami a drogą krajową. Trudnością był fakt, że ścieżka, bo to trudno nazwać chodnikiem, znajdująca się po między ulicami Młyńską a Kopernika wzdłuż ul. 11 listopada miała to nieszczęście, że część jej 140-metrowego odcinka należała do gminy, a cześć do Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Konieczna była zamiana gruntów i „wyprostowanie” spraw własnościowych. Teraz, gdy brak jest już przeszkód, powstał projekt, a w ślad za nim ruszyły prace mające zmienić ten fragment Obornik.
Firma Budro z Kiszewa podjęła się zadania, koszt całości prac to 151 842 zł, a termin ich realizacji przewidziany jest do 5 października tego roku. W ramach tej kwoty firma Kazimierza Stachowiaka z Kiszewa wybuduje odcinek ścieżki pieszo-rowerowej o długości 138 metrów i w miejscu zniszczonej nawierzchni bitumicznej pojawi się nawierzchnia z bezfazowej kostki brukowej koloru czerwonego na części rowerowej, natomiast na części pieszej nawierzchnia z szarych płyt betonowych o wymiarach 50 cm x 50cm. Cały odcinek zostanie oświetlony za pomocą sześciu stylowych lamp parkowych typu LED, a ponadto pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci.
Będzie jasno, bezpiecznie i wygodnie. Wycięto wiekowe drzewa, ale zostanie to zrekompensowane tym, że równolegle do prac drogowych będą również prowadzone działania polegające na zagospodarowaniu terenu zielonego między modernizowanym deptakiem a drogą krajową nr 11.
Od strony zabudowy mieszkaniowej zaprojektowano pas zieleni, pełniący funkcję izolacji od szkodliwego oddziaływania sąsiedztwa drogi o intensywnym natężeniu ruchu drogowego oraz pełniący wielosezonową funkcję ozdobną. Zaplanowano tutaj też posadzenie nowych młodych drzew liściastych oraz dwurzędowych nasadzeń dużych krzewów.
Centralna część pasa zieleni została przeznaczona pod rośliny cebulowe i kwitnące krzewy. Połączenie powyższych gatunków zagwarantuje całoroczną kolorystyczną funkcję ozdobną, a także utworzy solidny pas zieleni oddzielający ciąg pieszych od drogi. Koszt wykonania zieleni to ok 46 tys. zł, jednak gmina pozyskała na ten cel środki zewnętrzne.

Podobne artykuły