Na Żernickiej ruszyło

ROŻNOWO. Niedawno relacjonowaliśmy wizytę mieszkańców ulicy Żernickiej podczas sesji rady miejskiej. Przybyli tam, by przedstawić swój problem z przejazdem tą drogą, brakiem dowozów do szkoły i długim oczekiwaniem na jej przebudowę. Tomasz Szrama wraz z radnymi wysłuchali ich z uwagą. Burmistrz ze swej strony starał się wykazać, jak drogim przedsięwzięciem będzie spełnienie ich postulatów i to w okresie, gdy gmina rozpoczęła wiele inwestycji z unijnym dofinansowaniem. Na koniec zaprosił gości do swego gabinetu, gdzie w warunkach bardziej kameralnych rozmawiał o inwestycji wartej być może nawet kilka milionów złotych. Miał tam też stanowczo zaprzeczyć pomówieniom, jakoby złośliwie nie chciał podjąć przebudowy Żernickiej, bo zabiegała o nią była burmistrz Anna Rydzewska.
Rozmowy się skończyły, minęło nieco czasu, więc zapytaliśmy Tomasza Szramę o to czy zamierza zająć się w najbliższej przyszłości sprawą przebudowy ulicy Żernickiej? – Cóż byłby ze mnie za burmistrz, gdybym zignorował wniosek mieszkańców i do tego tak zasadny?
Inwestycja będzie droga, ale mieszkańcy Rożnowa nie mogą na nią czekać bez końca. Problemem jest to, że projekt przebudowy przygotowano jeszcze zanim zostałem burmistrzem. Zakładał on wybudowanie drogi o nośności do trzy i pół tony bez chodnika, bez ścieżki rowerowej. Pytałem mieszkańców czy są pewni tego, że taka droga im wystarczy. Są zdania, że jak już budować to porządnie. W porozumieniu z sołtysem Rożnowa zadecydowałem, że o ile rada miejska wyrazi zgodę na zabezpieczenie odpowiedniej kwoty z budżetu gminy, zlecę przygotowanie kompleksowego projektu budowy tej drogi. To będzie początek, potem zajmiemy się samą przebudową i to bez zbędnej zwłoki.
Słowa burmistrza zapewne ucieszą mieszkańców Żernickiej, bo są jak zobowiązanie.
Teraz od radnych będzie zależeć decyzja o przekierowaniu środków na nowy projekt. Jak wyliczył przewodniczący komisji gospodarki terenowej Paweł Dreger: Mamy do rozpatrzenia już kilkadziesiąt wniosków dotyczących gminnych dróg i ulic, ale ten dotyczący Żernickiej ja osobiście traktuję jako jeden z priorytetów i rozumiem jego wagę.

Podobne artykuły