Ostateczna dekomunizacja Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. 21 września rada gminy Ryczywół uchwaliła zmianę nazw ulicy Świerczewskiego oraz osiedla 40-lecia PRL. Co prawda, dotychczasową nazwę Osiedle 40-lecia PRL próbowano najpierw przerobić na Osiedle 40-lecia, ale służby wojewody są czujne i żadnych takich skrótów nie przepuszczą. Ustawa o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego wymaga zmian autentycznych i diametralnych. Zatem Osiedle 40-lecia PRL będzie nosiło nazwę Osiedle Kwiatowe, natomiast ulica Świerczewskiego otrzymała nazwę Słoneczna.
Zgodnie z zapisami ustawy dotyczącej zmian nazw budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wszelkie zmiany związane z dekomunizacją nazw pozostaną bez wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że nie ma obowiązku wymiany dowodów rejestracyjnych oraz praw jazdy z powodu zmiany adresu aż do utraty ważności tych dokumentów. Tak przynajmniej twierdzą władze obornickiego starostwa powiatowego.

Podobne artykuły