Przebudowa targowiska

OBORNIKI. W minionym tygodniu Oborniki odwiedził wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Przybył na zaproszenie burmistrza oraz posła Krzysztofa Paszyka. Wszyscy troje udali się na teren targowiska miejskiego. Tam burmistrz przedstawił swoją wizję jego przeszłego kształtu. Marszałek zgodził się z potrzebą tej przebudowy i obiecał ze swojej strony wsparcie. Padło wiele pytań, na wszystkie odpowiadał burmistrz Tomasz Szrama.
Marszałek i poseł chcą pomóc w uzyskaniu przez gminę dofinansowania do przebudowy, a warto tu dodać, że gdy niedawno obiecali taką pomoc przy staraniach o środki pomocowe na rozbudowę przedszkola Bajeczka Oborniki ją uzyskały, więc skuteczność takich działań jest duża.

Podobne artykuły