Wsparcie dla gimnazjalistów

GMINA OBORNIKI. Likwidacja gimnazjów sobie, a życie sobie, bowiem gmina Oborniki wraz z Poznaniem przystąpi do wspólnego projektu edukacyjnego. Dofinansowany ze środków europejskich projekt „Gimnazjalista z Pasją” ma na celu kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Przedsięwzięcie obejmuje doradztwo zawodowe i psychologiczne dla uczniów, a także doradztwo psychologiczne i metodyczne, superwizje, szkolenia, wyjazdy studyjne i studia podyplomowe dla nauczycieli oraz wyjazdy edukacyjne dla uczniów szkół gimnazjalnych.
W ramach tych działań przeprowadzone zostaną szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia kompensacyjne z uczniami ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, będącymi w trudnej sytuacji, ale i tymi wybitnie zdolnymi. Ponadto młodzież będzie miała szansę na indywidualne porady psychologa oraz wyjazdy edukacyjne w ramach doradztwa zawodowego. Nikomu nie przeszkadza też swoiste kuriozum, że gimnazjaliści po zakończeniu edukacji znajdą na swoich świadectwach pieczęcie z napisem – szkoła podstawowa. Tak czy inaczej, ale podpisane przez burmistrza Tomasza Szramę porozumienie będzie obowiązywać do końca października 2019 roku.

Podobne artykuły