Goście na sesji rady gminy

RYCZYWÓŁ. Po wakacyjnej przerwie odbyła się kolejna sesja rady gminy Ryczywół. Przewodniczący Michał Bogacz omówił sprawy porządkowe a goszczący podczas sesji radny powiatu Krzysztof Ostrowski zmartwił zebranych informacją o wydłużeniu przebudowy drogi Ludomy-Gorzewo, aż do końca listopada tego roku. Przyznał, że: Stan obecny bardzo niepokoi włodarzy gminy Ryczywół i mieszkańców tych okolic. Ta prowadzona przez powiat obornicki bardzo ważna dla gminy inwestycja budzi wiele kontrowersji związanych ze zmianami w projekcie, które, zdaniem radnych i pani wójt, są dla jakości tej drogi niedopuszczalne. Walka wydaje się jednak przegrana wobec postawy realizujących inwestycję.
Radny Ostrowski wyjaśnił też kwestie związane z uruchomieniem połączeń kolejowych na terenie gminy, uznając bezzasadność takiego projektu i inwestowania w niego niemałych środków. Tego samego zdania był też inny radny powiatu Kazimierz Zieliński, który wsparł podobnymi tezami swego przedmówcę.
Kolejnym gościem radnych był prezes Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Kopaszynie. Przedstawił on bieżące zadania spółki i informację o realizacji podstawowego zadania, polegającego na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów w roku 2016.
Podjęto uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości. Także o zmianie nazw ulic Świerczewskiego, osiedla Przyjaźni 40-lecia PRL, które ma się nazywać, „Osiedle Przyjaźni” i wiele innych.

Podobne artykuły