Awanse nauczycielskie

GMINA OBORNIKI. W trakcie trwania roku szkolnego 2016/2017 jedenastu nauczycieli ubiegało się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, a siedmiu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Egzaminy dla nauczycieli ubiegających się o awans odbyły się w Urzędzie Miejskim w Obornikach oraz w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Wręczenia aktów mianowania oraz listów gratulacyjnych dokonano podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej nr 3.
Nauczycielami mianowanymi zostali:Anna Jagoda – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Przedszkoli w Obornikach, Magdalena Siek – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach, Agnieszka Frąckowiak – nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Objezierzu, Magdalena Lewicka – nauczycielka wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, Bartłomiej Korbanek – nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Anna Borowiak-Muczke – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkół w Obornikach, Dorota Müllauer – logopeda z Przedszkola nr 1 „Bajeczka” w Obornikach, Agnieszka Stroińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach, Marta Bernat – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Przedszkoli w Obornikach oraz Magdalena Dziwińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z Zespołu Przedszkoli w Obornikach.
Nominację na nauczycieli dyplomowanych odebrali: Agnieszka Szymańska – nauczycielka matematyki, Marta Dykcik – logopeda i nauczyciel nauczania indywidualnego, Wojciech Konitz – nauczyciel wychowania fizycznego, cała trójka ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach. Alicja Andrzejczak-Biela nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i Jadwiga Majchrzak-Zagrodnik – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki, obie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Maniewie. Anita Bugaj – nauczycielka języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie oraz Marcjanna Nowak – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sycynie.

Podobne artykuły