Kwestia miejsc w przedszkolach

OBORNIKI. Po naszym artykule „Sześciolatki głównie w szkołach” otrzymaliśmy od naszej czytelniczki prośbę o doprecyzowanie działania władz gminy, które „wygospodarowały dodatkowe powierzchnie i poprzez pewnego rodzaju zagęszczenie zmniejszyły liczbę dzieci bez miejsca w przedszkolach”.
Rozwijając owo zdanie, pragniemy wyjaśnić, że burmistrz zlecił zagospodarować w przedszkolach powierzchnie dotąd dla dzieci niedostępne.
W jednym z nich pokój służący na skład łóżek i materacy zamieniono na pokój zabaw, w innym na ten cel przeznaczono pokój socjalny. Zadecydowano też o zwiększeniu liczebności dzieci w grupach do pełniej liczby dozwolonej. Tym sposobem udało się przyjąć do przedszkoli dodatkowo sześćdziesięcioro dzieci, które bez tych zabiegów pozostałyby w domach. 
Na marginesie tej sprawy warto dodać, że niebawem rozpocznie się rozbudowa przedszkola Bajeczka przy ulicy Staszica, co pozwoli zwiększyć powierzchnię dla kolejnej grupy dzieci i to ponad 100 osobowej. Po rozbudowie problem braku miejsc w gminnych przedszkolnych przestanie praktycznie istnieć.

Podobne artykuły