Coś drgnęło w sprawie obwodnicy Obornik

Coś drgnęło w sprawie obwodnicy Obornik

OBORNIKI. Wielkopolski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zaprosił wybranych wykonawców do składania ofert cenowych na opracowanie projektowe budowy drogi S11 między Poznaniem a Obornikami. Dodatkowo projekt ma objąć także obwodnicę Obornik.
Nie oznacza to jednak podjęcia jakichkolwiek prac związanych bezpośrednio z tą tak długo wyczekiwaną inwestycją. Cieszyć może, że coś się w ogóle dzieje i dziać będzie, bowiem 10 października mija termin składania ofert. Przedmiotem zamówienia nie jest sama obwodnica, bo ta jest już od dawna zaznaczona na mapach, a jedynie studium korytarzowe, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, materiały do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz koncepcja programowa.
To nie koniec. W najbliższym czasie GDDKiA zaprosi też wykonawców do składania ofert na dwa kolejne odcinki trasy S11: Szczecinek – Piła oraz Ujście – Oborniki, to już jednak zupełnie inne opowiadanie.
Przypomnijmy, że w lipcu Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa aktualizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). Lista obejmuje wybudowanie w całym kraju dodatkowych 73 obwodnic. Niestety, do listy kluczowych projektów nie dopisano obwodnicy Obornik.
Ministerstwo Infrastruktury poinformowało nas, że wraz z oszczędnościami, uzyskiwanymi podczas rozstrzygania postępowań przetargowych, na listę będą trafiać kolejne zadania. Na jednym z pierwszych miejsc listy rezerwowej znajduje się obwodnica Obornik.

Podobne artykuły