Sukces ZS Objezierze

OBJEZIERZE. Ponad 70 tys. zł otrzyma ZS Objezierze z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na dofinansowanie projektu „Polsko – Ukraińska talentownia”.
W ramach umowy podpisanej 30 sierpnia przez burmistrza Tomasza Szramę, zrealizowane zostaną wspólne warsztaty dla młodzieży ukraińskiej z partnerskiego Nowojaworowska oraz z Zespołu Szkół w Objezierzu. Zajęcia zaplanowane na czas od 18 do 27 września mają na celu wyłonienie talentów z rozmaitych dziedzin: tanecznych, plastycznych, kulinarnych, muzycznych, czy sportowych. Podpisana umowa umożliwia też w przyszłości wyjazd obornickich uczniów na Ukrainę.
Jak podkreśla dyrektor ZS Objezierze Roman Ostrowski – Przyznane dofinansowanie to dla gminy Oborniki wielki sukces. Konkurencja była bowiem ogromna. Spośród 270 wniosków tylko 70 rozpatrzono pozytywnie, w tym tylko cztery z Wielkopolski. Warto podkreślić również, że realizacja projektu w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży jest możliwa dzięki ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu senatora Jana Filipa Libickiego.

Podobne artykuły