Wojsko Polskie bez II Armii

ROGOŹNO. Dekomunizacja przewala się niczym lodowiec przez miasta, miasteczka i wsie, których władze szukają nazw ulic i placów niezgodnych z narodową tradycją, zanim je wytropi wojewoda i sam wymyśli im odpowiednie nazwy. W Rogoźnie także szukano i znaleziono. Tu ulica II Armii Wojska Polskiego. Niby „Wojsko” owszem i na dodatek „Polskie”, ale ta „II armia”, to już komunistyczna i nie przejdzie.
Aby zbytnio nie mieszać mieszkańcom w zasobach pamięci o nazwach placów i ulic, władze Rogoźna zadecydowały, by ulicę przechrzcić na „Wojska Polskiego”. Może to przejdzie, ale może nie. Bo jak wojewoda skojarzy, która to mogła być „Armia”, to nazwę zmieni. Mimo to rada miejska zaryzykowała i nazwę zmieniła.
Tu warto uprzedzić mieszkańców tej ulicy, jak i innych zmienianych, że teoretycznie nie musi się to wiązać z żadnymi kosztami. Jeżeli zmiana nazwy ulicy nastąpi z urzędu, to jest zasadniczo wolna od opłat. Nie ma też pilnej potrzeby zmieniać nic w dokumentach, bo dotychczasowa nazwa zachowuje nazwę we wszelkich papierach do czasu utraty ich ważności. Problemy mogą nastąpić dopiero przy aktach notarialnych, zapisach o własności, testamentach.

Podobne artykuły