Wyróżniono stypendystów

OBORNIKI. Szczególnymi gośćmi sierpniowej sesji rady miejskiej Obornik byli uczniowie, którzy otrzymali stypendia burmistrza za wybitne osiągniecia w nauce i udział w finałach olimpiad uczniowskich.
Uroczyste prezentacje z laudacjami rozpoczął szef oświaty Krzysztof Hetmański od podziękowań złożonych radzie i burmistrzowi, którzy owe stypendia uchwalili. – Rada miejska na wniosek burmistrza przyjęła rok temu, a uczniowie przygotowywali się do dzisiejszego dnia latami. Faktem jest, że gmina przeznacza na oświatę ponad połowę swojego budżetu, tym milej jest wyróżnienie tak wybitnej siódemki. Potem przed radą stawali kolejno laureaci wraz z rodzicami: Julia Szczepska, której średnia ocen na koniec roku szkolnego wyniosła 5,91. Julia zajęła też II miejsca w województwie w XXI Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Michalina Lisiecka ze średnią ocen 5,5 finalistka Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Kacper Jarzębowski, ze średnią ocen 5,91 finalista Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Michał Turostowski, ze średnią ocen 5,82, laureat Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego, Zofia Paziewska, która ukończyła rok szkolny ze średnią ocen 6,0 oraz uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego, Laura Chrzanowska także ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 6,0 oraz za uzyskanych tytułach laureatki Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego oraz Aleksandra Ziółkowska, która ze średnią ocen na koniec roku 5,56 uzyskała tytuł finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
Oprócz uczniów wyróżniono, jak ładnie określił to Krzysztof Hetmański dyrektorki kuźni tych talentów – Aldonę Święcichowską i Justynę Bartol-Janasek.

Podobne artykuły