Remont romskich mieszkań

OBORNIKI. Dzięki dotacji z programu Integracja społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 można było przeprowadzić remont mieszkań zamieszkałych przez rodziny Romów. W gminie Oborniki jest tych mieszkań kilka i niektóre wymagają odnowy. Remontem zajmie się firma Zakład Ogólnobudowlany Adam Woźniak z Nowołoskońca, z którym burmistrz podpisał 26 lipca umowę na kwotę 44.000 zł brutto.

Podobne artykuły