Gmina płacze i płaci

OBORNIKI. Płacenie za coś, na co nie ma się do końca wpływu, jest przykre, ale bywa konieczne. Z pieniędzy podatników trzeba będzie w tym roku przeznaczyć 17 tysięcy złotych na wydatki lokalowe za osoby, którym gmina nie zabezpieczyła mieszkania. Tu wyjaśniamy, że jeżeli lokator nie jest właścicielem zajmowanego mieszkania i nie płaci za nie czynszu podmiotowi wynajmującemu, gmina ma obowiązek zabezpieczyć na jego potrzeby mieszkanie socjalne. Jeżeli tego nie zrobi, płaci za dłużnika zaległy czynsz do czasu, aż znajdzie mu lokal socjalny.
Innego rodzaju obowiązkiem są wszelkie odszkodowania. Takie właśnie gmina zapłaci właścicielom działki, przez którą przebiega ulica Wybudowanie. Burmistrz chciał początkowo przekazać im w zamian grunt wymienny, ale wobec braku ich zgody musi zapłacić, a w tym konkretnym przypadku kwotę 40 tysięcy.

Podobne artykuły