Kto otrzymał stypendium?

OBORNIKI. Komisja stypendialna, specjalnie powołana przez burmistrza Tomasza Szramę do przyznawania i wypłacania stypendium wybitnym uczniom za wysokie wyniki w nauce, zebrała się w składzie, któremu przewodniczył Krzysztof Hetmański, a zasiadali w niej także też Krzysztof Nowacki i Waldemar Cyranek, rozpoznała siedem wniosków a następnie wystąpiła do burmistrza o przyznanie stypendiów m.in. Julii Szczepskiej, uczennicy IV klasy Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, której średnia ocen na koniec roku szkolnego wyniosła 5,91. Julia zajęła też II miejsca w województwie w XXI Konkursie Wiedzy o Wielkopolsce. Otrzyma stypendium w wysokości 100 złotych miesięcznie.
Michalina Lisiecka, uczennica III klasy Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,50 oraz za uzyskanie tytułu Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego uzyskała stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie.
Kacper Jarzębowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej nr 4 im. UNICEF w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,91 oraz za uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego dostał stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie.
Michał Turostowski, uczeń klasy VI Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 5,82 oraz za uzyskanie tytułu Laureata Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego otrzymał stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie.
Zofia Paziewska, uczennica VI klasy Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 6,0 oraz za uzyskanie tytułu Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego odbierze stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie
Laura Chrzanowska, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Wojska Polskiego w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku szkolnego 6,0 oraz za uzyskanie tytułów Laureata Wojewódzkiego Konkursu Przyrodniczego i Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Języka Angielskiego otrzymała stypendium w wysokości 300 złotych miesięcznie.
Aleksandra Ziółkowska, uczennica klasy III Gimnazjum nr 1 im. UNICEF w Obornikach, ze średnią ocen na koniec roku 5,56 oraz za uzyskanie tytułu Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dostanie stypendium w wysokości 300 złotych miesięcznie.
– Inwestycja w młodzież to długofalowe działanie w przyszły rozwój naszej gminy, dlatego bardzo cieszy mnie fakt, że wdrożyliśmy stypendia dla najlepszych uczniów naszych wszystkich szkół. Mam nadzieję, że z roku na rok to grono będzie się powiększać – powiedział burmistrz Tomasz Szrama, gratulując stypendystom fantastycznych wyników nauczania i zdobytych wyróżnień w konkursach.

Podobne artykuły