Wykup mieszkania komunalnego się opłaca

OBORNIKI. Władze gminy Oborniki twierdzą, że wykup mieszkania z zasobu komunalnego to spora korzyść. Po pierwsze za kwotę uwzględniającą bonifikaty stajemy się prawomocnym właścicielem mieszkania, po drugie jest to także sposób na poprawienie swoich warunków mieszkaniowych.
Gmina sprzedaje lokale, które często wymagają remontów i inwestycji. Ich nabywcom przysługuje ustalona bonifikata, której wysokość rośnie wraz z wiekiem zamieszkiwanego budynku.
Ponadto już w momencie sprzedaży pierwszego z mieszkań danej nieruchomości jego mieszkańcy zakładają wspólnotę. Wówczas to członkowie zawiązanej wspólnoty utrzymują jej cześć wspólną (dach, elewację, schody itp.) oraz dokonują rozliczeń mediów dla indywidualnych lokali. Wspólnota daje też nowe perspektywy, jak możliwość ubiegania się o preferencyjne pożyczki, czy środki zewnętrzne.
Przykładem doskonale zorganizowanej wspólnoty mieszkaniowej są właściciele nieruchomości przy ulicy Jagiellońskiej, którym wykup mieszkań umożliwił przeprowadzenie generalnego remontu budynku. Niegdyś zaniedbany i wymagający, dziś znów zachwyca. Zarządcą nieruchomości tej jest PGKiM, a jego dzisiejszy wygląd to w dużej mierze zasługa pracownic przedsiębiorstwa Arletty Gaertner i Aleksandry Lobermajer.
Przypominamy, że mieszkania z gminnego zasobu komunalnego na dogodnych warunkach wykupić mogą ich najemcy, na podstawie uchwały rady miejskiej z grudnia 2016 r. Aby to zrobić należy złożyć wniosek (dostępny również w obornickim Urzędzie Miejskim), do którego należy dołączyć kserokopie umowy najmu na lokal oraz zaświadczenie od zarządcy zasobu mieszkaniowego, tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Obornikach, że najemca nie zalega z zapłatą należnego czynszu.
Procedura ta nie jest mocno skomplikowana. Po złożeniu wniosku do urzędu uzgadniane są warunki i cena wykupu, a potem pozostaje już tylko podpisanie aktu notarialnego i oczekiwanie na zawiadomienie z sądu o wpisie nowego właściciela do księgi wieczystej.

Podobne artykuły