Gmina Oborniki chcę zostać przyjęta do sieci WHO Share

OBORNIKI. Obornicka rada seniorów otrzymała wsparcie Burmistrza Obornik Tomasza Szramy w staraniach o przystąpienie Gminy Oborniki do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Także rada miejska poparła działań prowadzone w tym kierunku. Przynależność do prestiżowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO umożliwi wymianę cennych doświadczeń z zakresu polityki senioralnej.
Ułatwi również wypracowanie lokalnej strategii działania na rzecz zaspokajania potrzeb osób starszych w obszarach wskazanych w założeniach programowych tj. przestrzenie publiczne i budynki, transport, mieszkalnictwo, partycypacja społeczna, szacunek i integracja społeczna, przeciwdziałanie dyskryminacji wiekowej, partycypacja obywatelska i zatrudnienie, komunikacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne.
Obecnie został wysłany formularz rejestracyjny. Gmina oczekuje na stanowisko WHO, licząc na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wyróżnienie Obornik członkostwem w gronie ponad 360 miast z całego świata, realizujących w podobny sposób działania na rzecz seniorów.

Podobne artykuły