O czyste środowisko w gminie Rogoźno

ROGOŹNO. O tym, iż władze gminy Rogoźno przywiązują dużą wagę do ekologii nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Burmistrz Roman Szuberski zadbał już o śmieci czy czystość wód. Teraz na plan pierwszy postawił prawidłowy odbiór nieczystości płynnych oraz ograniczenie emisji tlenku węgla. – Już zmniejszyła się ilość ścieków niekontrolowanych. Coraz więcej ich trafia do oczyszczalni ścieków, a moim celem jest, by trafiły tam wszystkie – powiedział w rozmowie z naszą redakcją.
Pierwszego sierpnia rozpocznie się w gminie nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. – Z kasy gminy będzie można pozyskać połowę udokumentowanych kosztów takiej instalacji, docelowo do 3000 złotych – zapewnił Roman Szuberski, namawiając do składania wniosków. W budżecie jest na to przeznaczona odpowiednia pula środków, a po jej wyczerpaniu władze gminy podejmą decyzję w sprawie jej podniesienia.
Kolejne działanie proekologiczne, to nabór wniosków na dofinansowanie zadań związanych z poprawą czystości powietrza. Obejmuje to także utrzymanie ciepła w lokalach na terenie gminy. Na termoizolację można także pozyskać 50% potwierdzonych wydatków, łącznie do 3000 złotych. Tu także będą wnioski przyjmowane aż do wyczerpania zaplanowanych na ten rok środków. Warto dodać, że pieniądze na wspomniane dopłaty pochodzą w całości z budżetu gminy.

Podobne artykuły