Oszuści trafili do wiejskich zagród

POWIAT OBORNICKI. Oszuści, a tych nie brakuje, znaleźli nowy sposób na wyłudzanie pieniędzy. Podając się za pracowników KRUS-u, nachodzą rolników w domach i gwarantują częściowe umorzenie zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, pod warunkiem uregulowania części płatności gotówką prosto do ręki.
Dyrektorzy oddziałów KRUS w całej Polsce przypominają, że pracownicy, którzy wizytują gospodarstwa mają za zadanie tylko informować o obowiązku terminowego regulowania składek na ubezpieczenie społeczne. Nie są uprawnieni natomiast do pobierania płatności. Te należy wpłacać tylko i wyłącznie na konto. Pracownicy KRUS-u nie mogą również prosić o podawanie wrażliwych danych osobowych. Każdy upoważniony do takiej wizyty ma ze sobą legitymację służbową, którą ma obowiązek okazać przed rozmową. Policja oraz placówki terenowe KRUS-u apelują o zgłaszanie każdej próby oszustwa.
Inna sprawa, że takie chodzenie urzędników KRUS po gospodarstwach ułatwia oszustom „pracę” i warto zmienić system, zapraszając rolników do siedzib Kasy.

Podobne artykuły