Oborniki przyjazne starzeniu

GMINA OBORNIKI. Władze Oborniki dbają o swoich seniorów, czego dawały już nieraz dowody. Teraz wnioskują o przyjęcie gminy do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO. Niezwykle ważna jest aktywność samorządów w zakresie tworzenia lokalnych strategii działania w starzejącym się społeczeństwie. Obornicka Rada Seniorów otrzymała wsparcie burmistrza Obornik Tomasza Szramy w staraniach o przystąpienie Gminy Oborniki do Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia. Także Rada Miejska poparła działania prowadzone w tym kierunku.
Przynależność do prestiżowej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO umożliwi wymianę cennych doświadczeń z zakresu polityki senioralnej. Ułatwi również wypracowanie lokalnej strategii działania na rzecz zaspokajania potrzeb osób starszych.
– Obecnie został wysłany formularz rejestracyjny dla gminy Oborniki. Oczekuję na stanowisko WHO, licząc na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wyróżnienie Obornik członkostwem w gronie ponad 360 miast z całego świata, realizujących w podobny sposób działania na rzecz seniorów – powiedział w rozmowie z nasza redakcją burmistrz Tomasz Szrama.

Podobne artykuły