Kontrola pułapek

POWIAT OBORNICKI. W Nadleśnictwie Oborniki dokonano pierwszej kontroli pułapek służących do odłowu chrząszczy z rodziny biegaczowatych. Owady te są wskaźnikami ekologicznej sprawności gleby i zaburzeń w biocenozach leśnych. Pułapki rozłożono w 35 wydzieleniach spośród 6 tysięcy wydzieleń w całym Nadleśnictwie Oborniki. Pułapki Barbera będą kontrolowane w 1–1,5 miesięcznych odstępach (3 kontrole w sezonie). Taka częstotliwość ma uchronić przed ich przepełnieniem. Podczas pierwszej kontroli, wszystkie owady znajdujące się w pułapkach zostały przelane przez niewielkie sito. Zebrany i oczyszczony materiał umieszczono w plastikowych pojemnikach, na których opisano numer próby wskazujący jednoznacznie lokalizację pułapki. Całość zostanie przekazana do dalszych badań i analiz. Projekt ten ma służyć do oceny stanu środowiska naturalnego w regionie.

Podobne artykuły