Złote gody

Złote gody

ROGOŹNO. W czwartek 27 lipca w sali ośrodka kultury odbyła się uroczystość jubileuszy złotych godów. Burmistrz Roman Szuberski, wraz z kierującą USC Izabelą Lüdtke, złożyli jubilatom życzenia z okazji 50-tej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego. Burmistrz udekorował wytrwałe małżeństwa medalami nadanymi im przez prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie. Odczytano listy gratulacyjne oraz wręczono bukiety kwiatów. Do grona dostojnych jubilatów w gminie Rogoźno dołączyli: Ewa i Jan Kupidura, Alina i Alojzy Nikodem, Róża i Józef Cieciura, Janina i Henryk Mączyńscy oraz Irena i Edmund Gramza.
Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską, dziękując sobie jednocześnie za wspólnie przeżyte lata. Na koniec, specjalnie dla szczególnych gości, okolicznościowy program artystyczny zaprezentował chór Echo pod kierunkiem Józefa Zarębskiego. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze i było okazją do wielu wspomnień Jubilatów z Ich młodości.

Podobne artykuły