Akcja adopcyjna kotów

RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami prowadzą akcję adopcyjną kotów. Decyzja o jej rozpoczęciu zapadła podczas czerwcowego spotkania zorganizowanego w Urzędzie Gminy, w odpowiedzi na zgłoszone przez mieszkańców Ludom informacje na temat stada kotów przebywającego na jednej z ludomskich posesji. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele obornickiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, powiatowego lekarza weterynarii, miejscowy lekarz weterynarii, kierownik rewiru dzielnicowych, sołtys wsi Ludomy oraz opiekujący się kotami młody mieszkaniec Ludom, mieszkający na sąsiadującej posesji. Sytuacja jest poważna, gdyż jak się okazało, opiekuje się on od kilku lat stadem kotów przebywających na niezamieszkanej posesji, jednak pomimo dokonywanych przy wsparciu TOZ sterylizacji liczba zwierząt wzrasta.
Gmina poprosiła właścicieli posesji o zabezpieczenie budynków oraz postawienie tablic informacyjnych o zakazie podrzucania kotów. Poza Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w akcję włączyła się też Fundacja Ochrony Zwierząt Animal Security z Poznania, której przedstawiciele zabrali 14 kotów do adopcji. Również do Urzędu Gminy Ryczywół zgłosiło się już kilka osób zainteresowanych adopcją zwierząt.
Osoby chętne do zaopiekowania się kotem prosimy o kontakt z TOZ lub Urzędem Gminy w Ryczywole: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oborniki: 603 545 654; Urząd Gminy w Ryczywole: 67 28 37 002.

Podobne artykuły